RM MFGCO 패션쥬얼리회사(Niles)-0001

RM MFGCO 패션쥬얼리회사(Niles)-0001

RM MFGCO 패션쥬얼리회사(Niles)

-일반 사무직원 

-Sales팀 직원 영업및 고객관리경험 있으신분 우대.

            타주고객관리를 위해 출장가능한분.

-Assembly(쥬얼리 조립)

*H1B sponsorships available

이력서 e-mail: richk@rmmfg.com

 

847-647-0001(Richard Kim)